zondag 4 maart 2012

landroof, het nieuwe kolonialisme

voor iedereen die geinteresseerd is waarom onze actie belangrijk is en hoe we met het geld dat terugvloeit uit de actie Geef met Graan land kunnen opkopen voor de arme boeren rondom Here Bugu lees dit artikel: http://marcialuyten.nl/2011/12/23/akker-tegen-bodemprijs-oneworld-dec-2011/