zaterdag 25 april 2020

Here Bugu en haar projecten, een fotoverslag over 2019Dit is een fotoverslag over 2019. Het is gekoppeld aan de terugblik die te vinden is op de website:
We laten foto's zien uit het leven en de verschillende projecten op Here Bugu. De nummering komt overeen met de nummers in de terugblik en later het  jaarverslag.

                                                een satellietfoto van de 4 hectare, jammergenoeg van een jaar geleden

I HET LEVEN OP HERE BUGU
elke maandag vergadering in de Salle de Jip met iedereen, soms wel 50 mensen

elke ochtend van de werkdagen gezamenlijke oefeningen in de kring met grote ernst en veel plezierBaba neemt steeds meer lessen van mij over

goede waakhonden zijn belangrijk voor Here bugu, hier met Sedou de Gardien

er zijn veel kinderen op Here Bugu, van de school, uit de omgeving en van de eigen gezinnen

het oude jaars kinder en jongeren feest is een jaarlijks hoogtepunt, de jongeren hieronder organiseren dit voor de kinderen


zaklopen op oudejaarsdag, een vaste traditie op een groot kinderfeest
om alles in goede banen te leiden met het verblijf van de vluchtelingen is veel overleg nodig met de hoofdmannen

verdeeld over het terrein wordt er in groepjes gegeten, volgend jaar willen we een grote keuken met kantine bouwen

het terras van het hoofdgebouw waar ook yvonne woont. het centrum waar gasten worden ontvangen, vergaderingen gehouden, film gedraaid, waar de elektrische installatie zich bevindt, het internet. De muskietennetten in de raamopeningen zijn helemaal kapot en moeten vervangen, ook de riolering is verouderd

 afscheid van Yvonne eind februari 2020


een bijeenkomst voor donateurs in oktober in Amsterdam in aanwezigheid van Baba, wee doen een Here Bugu oefening


             II ELEKTRICITEITSVOORZIENINGEN
De hele bedrading van de elektriciteit stamt nog uit 2008 en voldoet niet meer voor de stroom die nu nodig is. De transformatoren, contactpunten en bedrading zijn hard aan vernieuwing toe. De zonnepanelen en de grote generator doen het nog uitstekend.

                                         III Transport

Er zijn twee Toyota landcruisers. Dit is de Kanarie, de sterkste. Hij is 20 jaar oud en hiermee reed Yvonne in 2008 naar Mali. hij is al vaak gerepareerd. Onlangs zijn we aangereden door een dronken militair in een tank, we kwamen er erg goed af maar geen schadevergoeding voor de ravage. De jongeren houden van de auto's en strelen ze maar draaien ook aan de spiegels om zichzelf te bekijken en vernielen ze daardoor.

                             
De kanarie bij de mecanicien voor een nieuwe versnellingsbak, overgenomen uit een verongelukte legerauto


De Canard, een nieuwere  landcruiser (inmiddels 5 jaar), een lichte jongen vergeleken met de kanarie maar onontbeerlijk voor veilige langere reizen naar en van Bamako (800km) voor Baba en Yvonne 


een oude camper VW bus die we gekregen hebben werd omgebouwd tot passagiersbus en vervoert de werkers en leerlingen van en naar Mopti. Het is lastig onderdelen hiervoor te krijgen.
de tractor met aanhanger. De aanhanger zakte dit jaar door zijn assen, inmiddels gerepareerd.

Al het rijdend materieel heeft elk jaar nieuwe banden en remschijven nodig vanwege het zware werk op de zandpaden en de leem in de korte regentijd

deze hebben we niet maar staat op de verlanglijst,  een sterke 3wieler om de auto's te ontzien met het vervoer van zand, cement, hout, grind enzovoort

V DIEREN

het veevoeder wordt gebracht met een ezelkar

liefde voor de dieren is heel belangrijk voor een goede ontwikkeling

                een koeherder komt avonds terug met een paar van de koeien


de schapen die op geiten lijken
en hun jonkies


parelhoenders, ook goede bewakers met hun gekrijs

de kippen krijgen van onze eigen 'moringa' i.p.v. antibiotica

                        hygiene leren bij de verzorging van dieren


                           VI    LAND EN TUINBOUW


Wieden tussen de rijstaanplant in de nieuwe percelen die zijn ontstaan door het bouwen van stenen dijken met waterkanalen daarin

de eerst eigen rijstcultuur. door een  defecte pomp (drie maanden) verdroogde dit jaar het gewas


zelfs de kinderen kwamen er aan te pas om met de hand te bevloeien

                                                    een deel van de rijst had lege aren   veel deskundigen hebben zich met de kapotte pomp bemoeid. Hij is voorlopig gerepareerd maar moet vervangen worden
                           een ander deel wordt hier met een gehuurde machine gedorst


sommige planten gaan volgens de ZAI methode

de moestuinen worden steeds groter en beter sinds een oud-leerling is teruggekomen met vrouw en kind en de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft


de tuinen zijn ook goede leerplaatsen voor de jongeren


hooien


compost leren maken en verzorgen


                             we hebben veel vruchtenbomen

de moringaplantages

de verwerking is meidenwerk                       
                           VII   BOUW EN GEREEDSCHAP

Er werd 400 meter muur toegevoegd aan de 400 die we al hadden, dijken gebouwd, en alles wat daarbij hoort. De muur is van groot belang, hij beschermt ons tegen gevaar van buitenaf en beschermt  het milieu binnen de muren

Het eenvoudige gereedschap waarmee alles gedaan wordt


extreem zwaar werk was het weghakken van de graniet harde boomstronken die tot diep in de grond zaten precies op de lijnen waar de muur moest komen. Zonder zwaar materieel, alles met mankracht in de hitte. in ploegen werd er non stop aan gewerkthet hout werd verzameld en erg werd houtskool van gemaakt voor de houtskoolfornuizen op Here Bugu. goede stukken werden bewaard om de stelen van gereedschap van te maken

alle bakstenen worden gebakken en gedroogd op Here Bugu

dagenlang moeten de stenen natgehouden worden zodat ze langzaam drogen, soms hield 's nacht een kudde schapen een danspartij erop en verwoestte alles, dus moest er gewaakt worden, De muur beschermd ons nu tegen zoiets


de lemen stenen worden gebakken in groeves en getransporteerd naar Herre \Bugu waarbij de aanhanger van de trekker door zijn assen ging


met de Kanarie wordt het staaldraad aangevoerd voor de bewapening van het beton voor muren, huizen enz.

de ijzerbuigers maken de constructies voor de bewapening in de muren

deze man maakt de verbindingsstukken, zijn brommer functioneert als werkbank

voor grote oppervlaktes


we hebben ook een smid die gereedschappen repareert, voor Here Bugu en de omgeving.De houtsculptuur levert de houten stelen uit ons eigen hout. Rondom de smid is het altijd gezellig, mannenpraat met thee en draaien aan de slinger van de balg voor het vuur 

de gegraven geulen van een meter diep worden volgestort met stenen

daarop komt de bekisting

bij alles werken leerlingen mee, wel of niet intern op Here Buguhier een stuk muur van natuursteen, een vak apart 

de grote schuifpoort is gelast door een oud leerling


honderden meters dijkjes, van een combinatie van leem en cement met een kanalen systeem erin op de 3e en 4e hectare, de Peulen hebben hun hutten er omheen gebouwd


om rampen te voorkomen zijn we al in 2019 begonnen met de bouw van toiletblokken en wasplaatsen voor de grote groep ontheemden die ineens bij ons kwamen wonenoveral zijn geulen gegraven en waterleidingbuizen geplaatst


      Baba is overal aanwezig voor instructies

   zand, natuursteen, grint het wordt allemaal gebracht door deze vrachtauto waar na elke vracht weer   aan gesleuteld moet worden.

veel gebouwen waar onderhoud nodig is voor volgend jaar


en regelmatig moet het gereedschap en de emmers en kruiwagens en tuinslangen vernieuwd.


VIII SCHOOL, OPLEIDINGEN,CURSUSSENleren lezen en schrijven voor de medewerkers

juf ada heeft ongeveer 40 jonge kinderen onder haar hoede om ze voor te bereiden op reguliere onderwijs als dat er isinmiddels hebben we een groep van wel 200 kinderen die nooit naar school gingen waar we een oplossing voor moeten vinden

we helpen sommige kinderen om een school te bezoeken, hier Hadi die met zijn gezin van 8 personen in dit hutje woont


elk jaar weer een nieuwe groep van 6 tot 8 jongeren intern uit afgelegen dorpen die  meedoen in het complete pakket van Herre Bugu


de opleiding in leerbewerker van 2019 is in 2020 over gegaan in een bedrijfje dat zijn eigen inkomsten moet verdienen, nog wel onder onze supervisie

Yvonne gaf gedurende 4 maanden een all round opleiding aan 10 meisjes waar uiteindelijk 5 van werden geselecteerd om verder te gaan. Ze leerde oorbellen maken.


 Deze meisjes, heel arm allemaal, hebben 9 jaar openbare school gehad, Ze konden nauwelijks lezen dus dat werd onderdeel van de cursus deze traditionele wever is op Here Bugu komen wonen. Hij gaat in 2020 een aantal jonge mensen opleiden. er zijn twee toestellen gekocht en vrouwen uit de omgeving zullen de benodigde katoenen garens spinnen

een rol van 100 meter bio katoen
IX   DE RIJSTACTIE


In 2019 hielden we weer een rijstactie en konden 14 ton rijst en 14 ton gierst inkopen
Er was een tekenactie aan verbonden door kinderen van alle leeftijden.


          De zakken komen vaak 's nachts op Here Bugu aan, worden geteld en opgeslagen in de magazijnen. Op de achtergrond een deel van de tekeningen. Gedurende het jaar worden ze verdeeld over de gezinnen van medewerkers en buren in nood.
                           zonder ophef worden ze langsgebrracht waar de nood het hoogst is

het tekenen


HERE BUGU PRODUITS
In Mali worden lokaal en in Nederland (armbanden) producten verkocht van de BV Here Bugu Produits. Het gaat om leren tassen, kippengaas en armbanden.

                                de opleving in leerbewerking is een bedrijfje geworden


               armbanden die in Nl verkocht worden doorstaan heel wat avonturen tijdens het transport              het bedrijfje in kippengaasrollen loopt goed

DE PEULEN

in 2019 heeft Here Bugu een grote groep vluchtende Peulen opgenomen. Het ligt in de bedoeling om ze langzaam te integreren en vooralsnog lijkt dat goed te lukken.
We worden omringd door vluchtelingen kampen waar Peulen zitten in een uitzichtloze situatie.
Het is een hele nieuwe opgave voor Here Bugu

FIN