vrijdag 23 maart 2012

de stand is: 13.294,- veel dank aan ieder die meedoet


kaziem van Here Bugu denkt na (foto van Jolande)

Zoals de meesten van jullie hebben kunnen lezen in de krant of horen op televisie is er een staatsgreep geweest in Mali. De situatie is erg verwarrend. In het noorden zijn aanvallen van de rebellen ( touaregs die in Libie waren ) en die zwaarbewapend zijn teruggekomen en vechten voor autonomie in Azarwadan. dan zijn er de Aqmi ( tak van Alqaida), islamitisch en samenwerkend met grote drugkartels en dan zijn er nog allerlei afsplitsingen. Ze werken samen en tegen elkaar. Ondertussen roept dat allerlei oude etnische veten wakker. nu hebben de jonge garde van de militairen in de hoofdstad de macht gegrepen onder het mom dat ze niet toegerust zijn om het op te nemen tegen deze groeperingen. In april zouden er presidentiele verkiezingen zijn. er waren 12 kandidaten. deze zijn allemaal gearresteerd op 1 na, een kaddaffi sympathisant. De militairen vieren nu feest en plunderen, de rebellen in het noorden hebben vrij spel want daar is geen malinees leger meer en de mensen zijn aan zichzelf overgelaten. Het vermoeden rijst bij mij dat achter deze coup misschien wel een infiltratie van de rebellen in het Malinese leger zit. Maar wie zal het zeggen? In ieder geval is de situatie zeer ondoorzichtig. de bevolking houdt zich tot nu toe kalm. In Mopti en Sevare waren ook schietpartijen en de burgemeester, onze vriend Bathily werd gearresteerd. Baba heeft hem inmiddels mogen ophalen en hij heeft nu huisarrest.
Op Here Bugu gaat het werk vooralsnog gewoon door. Baba heeft de auto's onklaar gemaakt voor het geval dat bandieten ze zouden komen opeisen.
Ikzelf ben op familiebezoek in Nederland en dagelijks in contact met Baba. In principe is mijn vlucht terug a.s. maandag. We wachten af wat de mogelijkheden zijn.
De graanactie loopt door en is juist nu van het grootste belang. Veelvuldig wordt de vraag gesteld of we onszelf hier niet mee in gevaar brengen.
Here Bugu ligt buiten de bebouwde kom en in een gebied waar niemand komt als hij er niets te zoeken heeft. Malinezen zijn nogal bijgelovig en zullen de zandpaden niet gauw betreden als ze de weg niet kennen. Bovendien wordt het werk discreet uitgevoerd en is niet openlijk zichtbaar. Als de honger begint zullen we contracten sluiten met families die we kennen die op de afgesproken tijd het graan kunnen komen halen.
In een volgend bericht hoop ik beter nieuws te kunnen vertellen.
Ondertussen vraag ik iedereen onze actie door te vertellen, juist nu hebben we de steun hard nodig. en we willen iedereen van harte bedanken die tot nu toe meedeed