woensdag 19 juni 2019

Een zorgwekkende situatie

Voor een beter beeld hieronder wat kaarten en feiten over Noord- Afrika en Mali:

Noord-Afrika en Middenoosten


De landen die behoren tot West-Afrika. In het nieuws wordt vaak gesproken over de landen die in de Sahel liggen. De Sahel is een landstreek in Afrika die gelegen is tussen vochtig tropisch gebied in het zuiden en de Sahara-woestijn in het noorden. Aan de westzijde wordt zij begrensd door de Atlantische Oceaan en aan de oostzijde door de Rode Zee.

             Oppervlakte Mali:                  1.240.192 
             Oppervlakte Nederland:              41.543

het inwonersaantal van beide landen was in 2017 rond de 18 miljoen
In Mali woont het grootste percentage in en om de hoofdstad Bamako

Mali heeft 8 regio's waarvan de regio Mopti centraal ligt. Alles ten noorden en noordoosten van de regio Mopti is woestijn.


De regio Mopti waar de meeste problemen zich nu afspelen met als hoofdstad Mopti-Ville, de stad Mopti. Rechtsonder bevindt zich de Dogon (Bandiagara, Koro en Bankass) met zijn wereldberoemde cultuur. Ten zuiden van de provincie Mopti de provincie Djenne waar onze armbandenvrouwen vandaan komen. Om een idee te geven, Moptistad-Bandiagarastad  is 63 km; Mopti- Djenne is 75 km
Tot slot een kaart van het dogongebied, onderdeel van de regio Mopti, genoemd naar zijn bevolking de Dogon.  De conflicten die zich hier afspelen gaan tussen de twee voornaamste etnische groeperingen de Dogon (landbouwers) en de Peul (veetelers), aangewakkerd door terroristen van verschillende komaf (er gaan geruchten over Engels-sprekenden) en zelfverdedigingsmilities. Dorpen worden aangevallen en mensen op afschuwelijke wijze vermoord en verbrand. De staat is afwezig, het staatsleger is zwak, de buitenlandse troepen (Minusma) hebben geen mandaat om in te grijpen, het land is groot. De hoeveelheid wapens in omloop groeit. 
Here Bugu ligt links op de kaart tussen Mopti en Sevare in.
In paniek zijn grote groepen van de bevolking op de vlucht, vaak Dogon en Peulen samen, beide bang voor wraakacties van elkaars milities.
Onze 'gardien' Sedou komt uit de buurt van Koro, rechtsonder. De dorpen van zijn familie worden nu ook bedreigd.

Nederlanders werkzaam in de regio Mopti.
Niet ver van Here Bugu vandaan woont en werkt Willem Snapper die in de afgelopen jaren onder andere negen grote tuinen heeft aangelegd en beheerd voor vrouwen die een klein perceeltje krijgen toegewezen waar ze groenten kunnen verbouwen voor eigen gebruik en verkoop. Baba leidt de equipe die voor het dagelijks beheer van de tuinen zorgt.
In de Dogon is de Nederlandse Stichting Partners Pays-Dogon actief die is ontstaan uit het samengaan van drie stichtingen in Nederland die al jarenlang werkten aan hetzelfde ideaal; bijdragen aan de regionale ontwikkeling in het land van de Dogon. Zij hebben een enorm programma en werken aan de uitvoering van programma’s voor scholenbouw, onderwijsvernieuwing, vrouwengroepen, cultuurbehoud, watervoorziening, landbouw, woestijnvergroening en boomaanplant.
Daarnaast is er nog de Stichting Scholen en Stichting Vive l'Initiative die, vanwege de gevaarlijke situatie ter plaatse, vanuit elders scholen en schoolkinderen ondersteunen.

Here Bugu
In de afgelopen maanden is het werk op Here Bugu onverminderd doorgegaan. Alle projecten zijn actief. Het meeste werk wordt nu verzet op het voorbereiden van de nieuwe derde en vierde hectare voor de complexe rijstcultuur die we hier gaan toepassen. Complexe rijstcultuur is een systeem waarbij kort gezegd vissen en eenden zwemmen tussen de rijstplanten. Er worden geen pesticiden en kunstmest gebruikt en als alles goed verloopt is de opbrengst van de rijstoogst hoog. We worden hierin bijgestaan door een deskundige uit Wageningen en Warmonderhof. Wageningen onderzoekt ook de kwaliteit van onze compost.
Om dit mogelijk te maken werd de afgelopen maanden koortsachtig gewerkt aan het aanleggen van dijkjes binnen de twee hectare en aan het bouwen van de muur ter bescherming eromheen.
De leiding van het werk is in handen van 8 ervaren metselaars uit Djenne. 
De biologische rijstteelt sluit goed aan bij de oude tradities en de arbeiders, die allen tegen kleine vergoedingen werken genieten dat hun oude vaardigheden hier zo goed te pas komen.


plattegrond voor de dijkjes verdeeld over de 2 hectares.Zo ontstaan bassins voor de rijst, eendenkooien aan de kant enz.

een voorbeeld hoe het eruit kan gaan zien

Vluchtelingen
Ondertussen hebben zich meer dan 100 Peulen die geen kant uit konden zich met hun families en vee op en om Here Bugu gesetteld. Een logistieke uitdaging. Hoewel Peulen altijd op zichzelf blijven worden voorzichtige en succesvolle integratie initiatieven ondernomen. Het begon ermee dat we hun twee watertappunten ter beschikking stelden (de vrouwen vullen hier hun jerrycans)) wat nu kan door de bouw van de tweede watertoren. Daarna kwamen de mannen. Zij verdelen zich strategisch over Here Bugu om te zorgen dat hun vee geen schade aanricht. Inmiddels doen ze mee met de ochtend-oefeningen en spelen de kinderen op de speelplaatsen. Het einde van de Ramadan is afgesloten met het slachten van één van onze eigen koeien met een gezamenlijk feest.
Als binnenkort het regenseizoen en dus het zaai-seizoen begint mogen de Peulen niet meer met hun kuddes in dit gebied verblijven tot na de oogst in januari. Peulen zijn halfnomaden en zij trokken dan met hun kuddes over de grote vlaktes van het Noorden. Daar kunnen ze vanwege alle aanvallen niet meer heen. Niemand weet nog wat er nu gaat gebeuren. 
Oorlog verwoest alles en dus ook de eigen voedselvoorziening die uit landbouw en veeteelt komt.

Steun
Het is van het allergrootste belang dat we het werk op Here Bugu onverminderd kunnen voortzetten. Bijna elke dag sta ik met hen in contact via WhatsApp  FaceTime en telefoon.  Baba en alle medewerkers voelen zich gesterkt door onze ondersteuning en door de groep die alle medewerkers met elkaar kunnen vormen op Here Bugu.
Elke  bijdrage helpt. 

P.S in oktober komt Baba als het lukt naar Nederland. Er is een bijeenkomst met hem en vrienden en sympathisanten gepland op zaterdagmiddag 26 oktober in Amsterdam.
Exacte tijd en plaats worden nog bekendgemaakt.

Download hier de laatste Nieuwbrief met prachtige foto's en verhalen: http://www.rondombaba.nl/pdf/2019%20ProjectinformatieHereBugu%20def%20spread.pdf


de kinderen van de Peulen spelen op Here  Bugudankzij onze rijstacties in december en januari 2018-2019 kunnen we onze eigen arbeiders plus mensen in acute nood door de moeilijkste periode heen helpen, maar er is natuurlijk nooit genoeg. Medewerkers van Here Bugu brengen de rijst en gierst 's nachts naar de gezinnen of dragen het langs de weg over op een ezelkar zodat onze auto niet bij de huizen gespot wordt. (Al onze medewerkers, die allemaal een kleine vergoeding krijgen, zetten zich voortdurend en ten allen tijden in omdat  ze werken voor hun 'eigen' project Here Bugu)

de traditionele verdeling van het vlees van de koe voor het Suikerfeest. in kleine zakjes voor elk gezin en daarnaast nog een gezamenlijke maaltijd

het schoonmaken van het terrein, ontdoen van oeroude stronken en struiken is zwaar werk. op de achtergrond de paar honderd meters muur.

de aanleg van de dijken van cementen en lemen bakstenen met afwateringssystemen is een secuur werk
al het werk vindt plaats bij zeer hoge temperaturen tot 50 graden

een peul houdt zijn siësta op natte doeken vanwege de hitte


even uitrusten in de oase