zaterdag 19 december 2015

Wees niet bang......


Telkens overnieuw wordt me de vraag gesteld of ik niet bang ben. En vaak wordt 
“niet bang” zijn verward met overmoedig zijn, met onverantwoord bezig zijn. Ik kan me zo langzamerhand voorstellen dat “niet bang zijn” ooit strafbaar zal worden.

Angst paraliseert, haalt het leven eruit, verstart. Je durft niet meer te kijken, je trekt naar binnen.

Angst wordt overwonnen door weer van binnen naar buiten te kijken, te ervaren, te genieten, te delen, de positieve kanten te zien, elkaar in de ogen te kijken en van elkaar te genieten.

Het motto van Here Bugu is: deel het beste van je cultuur met het beste van de cultuur van de ander of misschien nog beter gezegd: deel het beste van jezelf met het beste van de ander.

Daar gaan we mee door met dank aan alle fantastische mensen die in ons geloven, ons helpen en nog gaan helpen.

We wensen jullie allemaal veel moed toe en een bevlogen 2016 met de onsterfelijke woorden van John Lennon in zijn lied IMAGINE :

 I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us

And the world will live as one