zaterdag 19 november 2011

Here Bugu in november

De ondergaande zon kleurt de lucht in het westen fel oranje maar dat kun je alleen vanaf het dak zien. Vanaf de grond wordt de kleur getemperd door een dichte, metershoge zandsluier. De koeien komen thuis voor de nacht. De Malinese koeien met een bult op de rug en de grote, wijd uitstaande horens op hun kop. Met honderden sloffen ze met hun kalveren over het zandpad langs Here Bugu en veroorzaken de zandmist. Ze zijn op weg naar het stuk land naast ons. Daar brengen ze samen met een kudde geiten de nacht door onder de hoede van hun herders, de Peulen.

op de voorgrond onze schapenstal, daarachter de koeien van de buren (foto Gael)

De nachten zijn niet stil op Here Bugu, vooral niet rond de volle maan die hoger staat dan in Europa en die een verblindend wit licht over het land werpt. Het licht van de maan lijkt de zwarte omhullende nacht genadeloos weg te vegen en de wereld verstard, geschrokken in de naaktheid van zijn contouren. Een oorverdovende stilte hangt bijna tastbaar om ons heen en elk geluid klinkt als een geweerschot.

Gael op het dak, 2 uur 's nachts bij volle maan ( zonder flits), Tjakko ligt op het bed

En geluiden genoeg. De geiten blaten en jammeren hartverscheurend en zijn bezig een gat in de omheining te wroeten om zich op onze jonge aanplant te storten. Sedou heeft het druk ’s nachts. Met zijn supersonische ledlamp schijnwerper jaagt hij op de overgelopen geiten en sluit ze op in het nieuwe klaslokaal waar het geluid van hun gegil nog versterkt wordt door de weergalm tegen de muren. De volgende dag mag de Peul ze komen halen op voorwaarde dat hij het hek repareert. De koeien loeien en steunen zachtjes. De ezels zwengelen steeds weer hun hese gebalk aan, de eenden zijn snaterend op zoek naar slangen. Alleen de 120 meervallen zijn stil, zelfs geen geplons, ze duiken weg voor het witte licht naar de bodem van hun vijver.
Op het dak daagt ondertussen een grote uil de slapende Tjakko uit door vanaf korte afstand met zijn groene ogen mysterieus naar hem te gaan zitten staren. Als Tjakko wakker wordt en hysterisch blaffend op hem afrent spreidt de uil geluidloos zijn vleugels uit, slaakt een ijselijke kreet, verheft zich... om een paar meter verder weer te dalen, zijn vleugels op te vouwen, zijn kop een paar keer heen en weer te schroeven en het spelletje opnieuw te beginnen. Van slapen komt niet veel in deze nachten.De woestijn rukt op
Er is dit jaar te weinig regen gevallen en de hitte zet lang door. De gewassen als gierst, sorgo, rijst en mais staan verdroogd en verschrompeld op het land. Er is nauwelijks oogst. De prijzen voor rijst en gierst schieten omhoog. De prijzen voor bouwmaterialen als ijzer, zand, cement ook al snap ik het verband niet helemaal.
De Peulen zijn een maand eerder teruggekomen met hun kuddes en de grote koeienoversteken over de Niger, een spectaculair gebeuren, hebben al plaatsgevonden.
Er wordt gevreesd of er voldoende voedsel en water zal zijn voor de dieren komend seizoen. Hongersnood breekt altijd eerst onder de dieren uit en dan zijn de mensen aan de beurt.

de grote oversteek bij Diafarabe 2011 (foto Gael)De nieuwe ateliers bijna klaar
De nieuwe ateliers op Here Bugu zijn bijna klaar, alleen het schilderwerk nog. De klassen zijn inmiddels al in gebruik. Vier ochtenden in de week theorielessen voor de windmolengroep door Gael di Oliviera en daarna wordt er hard gewerkt aan de productie van de molens. ’s Avonds praten we vaak lang na over de leerlingen en bespreken we nieuwe methodes om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.

lassen
de houten bladen voor de windmolens
alfabetiseringsles in de nieuwe klas ( fotoos Gael)

Bezoek
Komende maanden zullen weer veel gasten Here Bugu bezoeken, we zijn er klaar voor en ze mogen meehelpen, er is altijd genoeg werk te doen.
En dan het snoepreisje van het jaar dat we mogelijk maken voor de liefhebbers: januari 2012 trekken we weer met een vrolijke karavaan vanaf Here Bugu naar Timbouctou voor het jaarlijkse festival in de woestijn met de Touareg, de kamelen, de muziek en de weergaloze sterrennachten.

festival au desert januari 2011


en tot slot Lami, de oudste dochter van Sedou de gardien, een gelukkig en stralend kind op Here Bugu (foto Gael)