zondag 16 december 2018

VAN HAND IN HAND II


Vandaag, op 21 december is de stand: €11.052,60
de stand op 16 december was : € 5.947,60
op naar de € 15.000

een zak rijst van 100 kilo kost € 70,-,
een zak gierst van 100 kilo kost € 40,

Over te maken op rekening NL98 TRIO 078 474 0593 
(BIC TRIONL2U) t.n.v. Stichting Rondom Baba o.v.v. Rijstactie


De rijst en gierst actie van Here Bugs helpt honderden mensen door de moeilijkste periodes heen. 
Met het geld van de donateurs kopen we zakken rijst en gierst op. Na de oogsten die plaatsvinden in november en december wordt het graan dat vooral in onze contreien en in het Noorden verbouwd wordt opgekocht door de grote handelaren. Zij sturen onderhandelaars naar de lokale markten en zelfs naar de plaatsen waar geoogst wordt.  
Hongersnood ontstaat niet alleen door de slechte oogsten. Het ontstaat ook doordat de beschikbare rijst en gierst opgekocht wordt en verdwijnt naar de hoofdstad en zelfs naar het buitenland. De handelaren worden rijk en er ontstaat een tekort voor de bevolking, er komt te weinig op de lokale markt. Daarvoor in de plaats komt dan goedkopere, gemanipuleerde rijst uit het buitenland (via hulporganisaties) op de markt. Die rijst heeft een andere kwaliteit dan de rijst die hier verbouwd wordt. Hij zwelt snel op bij het koken, heeft een lagere voedingswaarde en kan niet lang bewaard worden. De arme mensen die weinig te eten hebben maken een portie per dag klaar en geven dat over de dag verdeeld aan de kinderen. Met de geïmporteerde rijst lukt dat niet want die beschimmelt snel. Maar omdat hij goedkoper is concurreert hij met de nog aanwezige rijst op de markt.
Dit schrijf ik om aan te geven dat er meer zit achter hongersnood dan we vaak denken. Het grote geld speelt een belangrijke rol in de problematiek.

Voor ons is het niet makkelijk om toegang te krijgen tot de lokale markt met een monopolie van de grote handelaren. B heeft echter de nodige contacten die ons daarbij helpen. De zakken rijst van 100 kilo per stuk komen van verschillende plaatsen en worden met ezelkarren, taxi's en kleine vrachtauto's naar Sevare en Mopti gebracht waar wij ze ophalen, meestal in het donker.
Zo hebben we een contact in de Dogon die voor ons de markten afstruint voor de gierst. Hij doet dat nu voor ons voor het derde jaar. Hij heeft inmiddels zijn vaste adressen waar hij elk jaar komt en onderhandelt voor ons. Hij verdient ermee voor zijn eigen familie en heeft ook een zeker aanzien gekregen waar hij buitengewoon trots op is.

De rijst komt meestal per pinasse (kano) aan in de haven van Mopti. Die boten worden onderweg vaak overvallen. De zakken worden door de mensen die voor ons onderhandelen gemerkt met HB en moeten meteen worden opgehaald in de haven en hierheen vervoerd. Dat betekent dat er regelmatig mensen van ons daar aanwezig moeten zijn en wachten op de boten.

Het afgelopen jaar hebben we meer dan 50 grote families door de moeilijkste tijd heen kunnen helpen. dit jaar gaan we voor meer!! Van 200 naar 260 zakken.
Door de oorlog die woedt aan de overkant van de rivier, niet ver hier vandaan, zijn mensen op de vlucht. In mei kwamen zeven kinderen van een gezin aan in Mopti. Hun ouders waren gedood. B. ontfermde zich over hen en zorgde met onze voorraad dat er voldoende eten voor ze was totdat ze werden opgehaald door familie uit een ander deel van het land. Doordat we de voorraad hier kunnen opslaan en niet alles meteen verdeeld wordt kunnen we zoiets doen.de opslag het eerste jaar op mijn veranda

2017
de rijst en gierst muur van 2017

het transport, in de haven, je ziet de gemerkte zakkende schoolkinderen van Here Bugu, ook zij profiteren ervan