zondag 27 januari 2019

DE WATERTORENS

In 2009 was één van de eerste activiteiten het verbreden en verdiepen van een oude put en de bouw van een watertoren met de aanleg van waterleiding voor water op de eerste hectare. Deze toren werd gebouwd onder leiding van een oude oom van Baba, Sidi. De tekeningen werden gedeeltelijk in het zand, gedeeltelijk op papiertjes gemaakt. Een pomp en acht zonnepanelen die ik uit Nederland had laten komen stuwden het water omhoog naar een bassin voor 4000 liter op zeven meter hoogte. Door deze toren die tot op de dag van vandaag goed functioneert hadden we voldoende water. Alleen voor het water van de visvijver gebruikten we een andere, kleine put met een motorpomp.


De  put werd vergroot en verdiept tot 36 meter met schepjes en emmertjes. Hier klimt Hamza naar  beneden. Door  gasdampen beneden hebben we hem een keer bewusteloos naar boven moeten halen.

de loodzware zelfgemaakte mallen voor de put werden stuk voor stuk neergelaten in het gat met een  eenvoudige  constructie en sterke mannen
Sidi geeft uitleg over de bouw van het' Chateau', de watertoren

het rek voor de zonnepanelen werd lopend vanuit Sevare naar Here Bugs gebracht (5 km)
de eerste toren heeft de afgelopen 10 jaar vele stormen doorstaan
                                          
Toen de tweede hectare erbij kwam en de moringaplantages begonnen en de compost en moestuinen werden uitgebreid kwamen we water tekort.

In juni 2016 kwamen de Chinezen langs met een gigantische boormachine en boorden op de tweede hectare een gat van 79 meter en plaatsen daar een buis in


December 2016 plaatsten we de elektrische pomp, aan 65 meter touw zakt hij in de buis. Net zo'n pomp als de vorige maar 2x zo zwaar en gekocht in Mali

in 2017 een huis gebouwd voor opslag en voor de veilige plaatsing van 10 zonnepanelen voor het aandrijven van de pomp met de apparatuur binnen

met enorme slangen, en overal tonnen met water kon het terrein van water worden voorzien. De slangen hadden flink te leiden door de hitte en doornen en het was zwaar werk om ze over het land te trekken.

in mei 2018 konden we beginnen met de bouw van een tweede watertoren. Samengewerkt wordt met een oude bekende van onze zonnepanelen installatie, Adama, die inmiddels veel ervaring heeft met het bouwen van professionele watertorens. Tijdens de start van de bouw besluiten we dat de toren groter moet worden met de bijbehorende waterleiding omdat inmiddels de derde en vierde hectare gekocht zijn.
Hier wordt gewerkt aan de  fundering die voor de staanders twee meter diep isde hele bouw staat onder leiding van de aimabele Nianfo, de meestermetselaar die vanaf het begin bij Here Bugu hoort. Zonder enkele vrees doet hij zwaar metselwerk boven zijn hoofd op grote hoogte.

het materiaal: wat oude ladders, cementemmers van afgezaagde bidons, touw, wat troffels, houtklemmen voor de bekistingen en de steigers, schietlood, steenhamers, kruiwagens en mallen

alle bakstenen worden zelf gemaakt
het ijzerwerk, ladders, deksel enz hier gemaakt en gelast


hij gaat al gauw de hoogte in

op grote hoogte wordt gewerkt aan de plaatsing van een bekisting voor een cementen platformde bouw van het bassin voor 15.000 liter water maakte op mij de meeste indruk

cement wordt in emmertjes omhooggehesen

grote buizen voor het water worden geplaatst, aan en afvoer en 1 voor het leegmaken van het bassin
ondertussen begint een enorm werk aan de waterleiding met veel vertakkingen en grotere en kleinere diameter pvc buizen

omdat de waterverdeling over de vier hectare opnieuw wordt bepaald gaat alles op de schop, zwaar werk met grote pikhouwelen

22 nieuwe kranen naast de 13 die er al waren                                 1 keer gaat het mis en wordt per ongeluk een zware kabel 
                                 van de generator doorgeslagen, maar in Mali is altijd een
                                  oplossing ,...min of meer
het grote deksel wordt geplaatst op het bassin van 15.000 liter. zie de filmpjes hieronder,
De binnenkant van het bassin is een  ronde kom en met een speciale soort gladde beton afgewerkt
op 24 januari 2019, 8 maanden na de start van de toren wordt het deksel op de buis geplaatst, de laatste kranen en verbindingsstukken aangedraaid en het geheel in beton gegoten.
de finishing touch bovenop

een echte water en drukmeter zodat elke avond de stand kan worden bijgehouden

en dan ga ik dezelfde dag  de uitdaging aan waar iedereen op wacht, ik klim de 11 meter stijl omhoog langs de bouwladders.
het laatste laddertje staat op een uitbouw buiten de toren, enkel de steun van dat laddertje  en dan moet je vanaf dat laddertje door het gat van het hoogste platform, ik wist niet of ik m'n ogen dicht of open moest houden ( en dan later ook weer terug)


met Nianfo op het dak
en dan zelfs tot bovenop, aan de rand van het bassin

de binnenkant van het bassin

meer dan voldoende water voor het bevloeien van 4 hectares

het uitzicht is magnifiek, west
zuid, de duiventorens en werkplaatsen voor kippengaas en leer
oost, met de eerste watertoren
en tenslotte met Baba, die het allemaal aandurft!


met grote dank aan al die donateurs die in ons geloven.
Het water stroomt. ook de omgeving deelt daarin. De Peulen om ons heen mogen drinkwater voor henzelf tappen  aan speciaal daarvoor toegewezen kranen.

Het bouwen van deze watertoren was een grote uitdaging voor iedereen die werkt in het bouwteam van Here Bugu. Veel werd geleerd en er was grote saamhorigheid in het klaren van de klus. Iedereen is trots op 'onze' toren. Dat is een enorme winst en het begin van de volgende uitdaging. Niet alleen is het nu belangrijk om te zorgen voor het onderhoud maar vooral om te leren verantwoord met het kostbare water om te gaan! De watertoren staat in die zin symbool voor de inclusieve aanpak van ons werk.

26 januari 2019