maandag 10 november 2014

In gesprek met Yvonne en Baba

SAFE A DATE     ZEGT HET VOORT
13 of 14 december 2014
 
Wees welkom voor:
Een gesprek met YVONNE GERNER en BABA TRAORE
 
o.l.v. de nieuwe voorzitter van Stichting Rondom Baba, Saskia Kriekhaus
 
Een heuglijk gebeuren want het ziet er naar uit dat Baba naar Nederland komt. Hij is samen met Yvonne in Nederland van 7 tot 16 december. Een unieke gelegenheid voor u om kennis met hem te maken en hem samen met Yvonne te horen vertellen over Mali en Here Bugu.
Om zoveel mogelijk donateurs en vrienden de gelegenheid te geven hierbij aanwezig te zijn worden er twee middagen georganiseerd.
  • Zaterdagmiddag 13 december, van 14.00 uur tot 15.00 uur met nazit
en/of
  • Zondagmiddag 14 december, van 14.00 uur tot 15.00 uur met nazit
Op het prachtige schip van bestuurslid Ira van Eelen bent u van harte welkom
Borneokade 92
1019AW Amsterdam
 
Het is een speciale uitnodiging van het nieuwe bestuur van Stichting Rondom Baba aan alle donateurs en vrienden.
We vragen geen bijdrage in de kosten maar stellen het bijzonder op prijs wanneer U iemand meebrengt die het werk van Stichting rondom Baba nog niet kent.
 
RESERVEREN AUB
 
Vanwege grote belangstelling en beperkt aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk via: info@rondombaba.nl
 
Een uitnodiging met nadere details volgt. 
met vriendelijke groet,
mede namens Yvonne en Baba,
  
het bestuur van Stichting Rondom Baba