vrijdag 26 september 2014

Drie blogs, geschreven door Baba

Deze keer ben ik drieeneenhalve maand in Nederland. Baba heeft het initiatief genomen om tijdens mijn afwezigheid berichten voor de blog te schrijven en te voorzien van foto's.

Gouro et Fatoumata effectue une visite de 10 Femmes Beneficiere des materiels de KoZon en activite dans la SemaineQuelque plat individuelles et les familles moyen nombres on toujours bien utiliser dans les cuiseurs (les Œufs, les pattes, les Sauces Gombo, la Patate douce ect) les Femmes ont fait aussi beaucoup de commentaire sur les paniers. Cette foi si tout les Femmes utilisent une a deux fois les cuiseurs dans la Semaine. Les paniers presque chaque jours, sauf quelque Femmes. Ont continuera la sensibilisation pour que les autres femmes utilise bien.

Gourou en Fatoumata brengen een bezoek aan 10 deelnemers van  de cursussen in het koken op zonne-energie ( KOZON) die enige tijd geleden bij ons zijn gegeven.Enkele maaltijden in de middelgrote families worden regelmatig gekookt in de cookits (eieren, pasta, gombo, zoete aardappel enz) De vrouwen hebben ook veel commentaar gegeven op de hooimanden. De vrouwen gebruiken de cookit gemiddeld 1 tot 2 keer per week (regentijd), de hooimanden worden bijna elke dag gebruikt, enkele vrouwen daargelaten. We gaan door met het geven van voorlichting zodat de andere vrouwen er ook meer gebruik van gaan maken.