donderdag 25 september 2014

Blog van Baba: Here Bugu , de mislukte rijstvelden

Champ de Haricot pour Here Bugu. Dans une espace prêté par Gouverneur. Dimension 25m x 20m.
bewerking van een veldje bonen dat we van de gouverneur hebben geleend

Champ du Riz cultive et semé bien débute désherbé.
onze 10 hectare gepachte rijstvelden, geploegd, gewied en gezaaid, een goed begin
 Alerte d’Inondation avec une forte pluie après deux semaine de la culture.
2 weken na het zaaien een waarschuwing voor overstroming na zware regen

 Inondation continue chaque jour de plus avec l’eau qui vienne de la colline.
de overstroming wordt steeds erger na elke dag regen en het water dat van de heuvel komt

Allassane et Gaspi en pleine Millier du Champ, l’eau continue a rentre on ne sait pas comme l’arrêter. D’après le chef de casier, c’est une bonne place, mais les années ou si la pluie est en retard ou si la pluie continue successivement sans arrêt. c’est qui fait que la partie sera vite Inondé.
Allassane en Gaspi midden in de velden, het water blijft komen, we weten niet hoe het te stoppen. Volgens de baas is het een goede plek maar in de jaren wanneer de regen te laat komt of als de regen te lang onophoudelijk doorgaat dan loopt de boel onder