vrijdag 24 februari 2012

De Baba Graan Bank op Here Bugu


Een bliksemactie van stichting Rondom Baba
Een grote hongersnood zal binnenkort de Sahel treffen, een gebied dat zich uitstrekt over West Afrika, waaronder Mali.

Na 20 jaar van vrede en stabiliteit is de situatie in Mali kritiek geworden. Toenemende droogte en mislukte oogsten, oorlog in de omringende landen, aanvallen op Malinees grondgebied van terroristen (Aqmi, Afrikaanse tak van Alqaida) en rebellen die uit Libie komen, wegvallen van toerisme en de komende verkiezingen in april zijn de factoren die gezamenlijk deze situatie veroorzaken.

Binnenkort zal in de internationale media aandacht gevraagd worden voor de hongersnood in Mali en zullen acties beginnen met het openen van een rekeningnummer. Maar dan is het te laat!

Verander het slechte in het goede
Dat is het motto van Here Bugu. We willen de komende hongersnood aangrijpen om een duurzaam voedselproject op te zetten voor de omringende bevolking door het openen van de Baba Graan Bank.

Voedsel inkopen en opslaan
Wat we kunnen doen is in de komende weken rijst en gierst (het hoofdvoedsel) in te kopen tegen normale prijzen. Bij een nadere hongersnood wordt veel rijst en gierst ingekocht door rijke handelaren die het later tegen woekerprijzen verkopen. Door het hier op het terrein op te slaan en te verkopen kunnen we zorgen een groot aantal mensen uit de buurt voedsel kunnen blijven kopen voor normale prijzen.


De Baba Graan Bank
1. Bij de Baba Graan Bank op Here Bugu kan rijst en gierst gekocht worden, tegen contante betaling of op krediet tegen de normale, nu gangbare prijs.
(bij een nadere hongersnood wordt veel rijst en gierst ingekocht door rijke handelaren die het later tegen woekerprijzen verkopen).
2. Bij de Baba Graan Bank wordt een reserve opgeslagen nodig om in juli te zaaien voor het nieuwe seizoen. Bij hongersnood ontbreekt het ook aan reserves voor de volgende oogsten.
3. De Baba Graan Bank beschikt over een keuken en kantine op Here Bugu waar zo nodig maaltijden verstrekt worden aan kinderen uit de naaste omgeving.
4.Van het geld dat terugvloeit uit de verkoop van het graan koopt de Baba Graan Bank omliggende hectares landbouwgrond op (en onttrekt het daarmee aan speculanten) om percelen te verpachten aan de arme bevolking tegen een klein percentage van de oogstopbrengst. Dat geld wordt wederom geĆÆnvesteerd in de bouw van waterputten.

Haast
In de komende weken, tot eind maart, is het voor Stichting Rondom Baba nog mogelijk om rijst en gierst (het hoofdvoedsel) in te slaan tegen normale prijzen.
Daarom heeft Stichting Rondom Baba op korte termijn geld nodig.

Uw geld gaat uit de portemonnee direct naar de monden van de mensen die het nodig hebben. Uw geld helpt niet alleen de honger stillen maar investeert ook in de toekomst. Uw geld wordt verantwoord besteed en dat is te volgen via berichten op de Babablog.

Hoe kunt u bijdragen?
Dit is een bliksemactie. Als je vandaag geld overmaakt en twee mensen overtuigt hetzelfde te doen, die ieder op hun beurt weer twee mensen overtuigen hetzelfde te doen dan kan de Graan Bank de komende drie weken tegen normaal tarief voedsel inkopen.
Stort op Stichting Rondom Baba, rek. 784740593 onder vermelding van Graan Bank.

Het centrum Here Bugu is een oord waar gewerkt, geleefd, geleerd en gespeeld wordt. Het doel is ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied. Door aan te sluiten op oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

In de afgelopen jaren bood Here Bugu opleidingen voor volwassenen (productie van windmolens, hybride systemen voor energie, lezen en schrijven, systemen voor het bereiden van eten met minder of geen hout, gezinsplanning, etc), onderwijs aan nomadenkinderen en deelt kennis op het gebied van land- en tuinbouw en veeteelt. Here Bugu ontwikkelt zich snel en is een oriƫntatiepunt en rolmodel voor de omgeving.

vraag en antwoord
hoeveel is er nodig?
Heel veel, een kleine berekening:
Een gezin tussen 5 en 8 personen eet 150 kilo rijst/gierst per maand voor €83,-. Voor 7 maanden (de tijd tot de volgende oogst) is dat €581,-.
Voor 100 families (en die hebben we in onze omgeving op zijn minst) is dus 105.000 kilo graan nodig voor €58.900,-.

Waar slaat de Baba Graan Bank het graan op?
Op Here Bugu bevinden zich 2 magazijnen die elk zakken tot 50 ton kunnen bevatten.

Hoe wordt het beschermd tegen ongedierte?
De binnenkant van de magzijnen worden voorzien van een cementen laag met een ongedierte werend product.

Hoe wordt het graan beschermd tegen diefstal?
Here Bugu heeft een vaste “gardien” bewaker overdag. Voor de nachten zal een extra bewaker aangesteld worden.

Hoe komt het graan op Here Bugu?
Here Bugu beschikt over een tractor met aanhanger met vaste chauffeur. Per keer kan een lading van 2,5 ton opgehaald worden in de grote landbouwgebieden. (daar komen ook de vrachtauto's van de grote handelaren uit de hoofdstad en omringende landen.)

Hoe wordt het geld precies besteed?
Er wordt rijst en gierst ingeslagen, 50 kilo gierst op 100 kilo rijst. Hoeveel dat is hangt af van hoeveel geld er binnenkomt. We moeten 7 maanden overbruggen. Op aanvraag is een berekening hierover beschikbaar.
Er zijn extra kosten voor transport, bewaking, administratie, verkoop en gereed maken magazijnen.
Stichting Rondom Baba zet naar verwachting 15 tot 20 % van de inkomende gelden in voor de Baba Graan Bank (afhankelijk van de kosten) om deze kosten te dekken. Stichting Rondom Baba heeft geen eigen verdiensten anders dan van donateurs en fondsen en zet het geld direct in voor de ontwikkeling van Here Bugu.

Waar kan ik de ontwikkelingen volgen?
Stichting Rondom Baba publiceert op deze BaBaBlog wekelijks een kort verslag vanaf de start van het Baba Graan Bank project.

Is de schenking aftrekbaar van de belasting?
Ja, Stichting Rondom Baba is een Algemeen Nut Beogende Instelling en uw schenking is aftrekbaar.