dinsdag 18 juli 2017

foto's van Here Bugu

de meest recente google earth foto. rechts de 2e hectare met de moringa. nog niet te zien alle papajabomen die daar nu staan

Maquettevan Here Bugu gemaakt dor mijn kleinzoon
Verbroedering
In de afgelopen maanden waren er oplaaiende conflicten tussen Dogon en Peul, tussen landbouwers en veehoeders. Dit jaar waren ze extra hevig omdat extremistische elementen zich ermee verbinden en de boel opstoken. Er vielen veel doden. Ook de Peul en Dogon om Here Bugu heen begonnen zich te bewapenen met stokken en machetes. Sedou is een Dogon en kon niet anders dan zijn familie-eer redden. Hij smeekte om een wapen.
We gaven hem een ander wapen dan hij verwachtte. Bij de rijst-actie rondom de jaarwisseling kwam meer geld binnen dan begroot voor de twee ton graan. We kochten er twee jonge stieren van die de afgelopen zes maanden werden opgefokt. Een werd verkocht en van de opbrengst werd een nieuwe jonge stier gekocht, voer en een ram voor het tabakskifeest eind augustus. De andere stier werd geslacht voor het suikerfeest, het einde van de ramadan afgelopen juni. Hij werd geslacht op Here Bugu en leverde 400 kilo vlees op. Dat werd verdeeld in 140 grotere en kleinere porties. Op het feest werd de hele buurt van alle gezindten uitgenodigd en deelde Sedou de paketten uit plus nog wat rijst en gierst voor de feestdagen. Het was een verbroederingsfeest!

De namen van de mensen worden voorgelezen en de zakken uitgedeeld


Sedou met zijn vrouw Sali en twee dochters op zijn (paas) best

de grote visvijver krijgt een opknapbeurt, de eenden wachten gelaten in hun hok op water.

De moringaproductie gaat gestaag door.
Here Bugu produits
Om de verkoop van de moringa, armbanden, tassen en later nog andere producten te legaliseren hebben we een onderneming opgezet: Here Bugu produits. In een land als Mali is dat niet makkelijk. Tussen de stakingen van de rechtbank en de griffie door kon Baba bij het hof deze onderneming legaliseren. Later bleek dat weer ongeldig omdat de ambtenaar die het papier gemaakt had er niet meer werkte en moest het overnieuw. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden want iedereen pikt zijn graantje mee.
Vervolgens moet er een nummer van de Kamer van Koophandel komen wat ook moeilijk was omdat de Kamer van Koophandel van Mopti geen directeur meer had. En tenslotte een nummer van de belasting. Vooral dit laatste blijkt lastig zonder een behoorlijke som geld op tafel te leggen als smeergeld. Baba is er nu bijna een jaar mee bezig. tot nu toe weigert hij smeergeld te betalen en probeert via zijn netwerk het voor elkaar te krijgen. Volgende week zitten we in Bamako en zal blijken of er schot in de zaak zit.De muren worden gerepareerd
Drie jaar geleden begonnen we met het maken van armbanden. We leveren aan "De Monchy Beads" van Laura de Monchy, grote vriendin van stichting Rondom Baba. Zij maakt de ontwerpen en verkoopt via haar website en ook verkoopt ze aan winkels..
De eerste jaren waren vooral een zoektocht naar kwaliteit en de goede vrouwen. De eerste die we opgeleid hadden, Beity, ging trouwen en mocht niet meer werken.
Maar nu hebben we een flinke groep vrouwen uit Djenné waar ik vertrouwen in heb. En we hebben een opdracht van Return to Sender om speciaal voor hen een serie van acht banden te maken. In september zal de coming out daarvan zijn.

Nana wast het palmblad dat in de binnenkant van de armbanden zit

Koeti voor de graanvoorraad

De armbanden voor Return to Sender

Anya, 51 jaar en de chef van de vrouwen


Nana
De oude trouwe Kanari heeft een opknapbeurt nodig. Motorisch is hij onverslijtbaar maar de bodem was er uitgerot door de jaarlijkse regenperiode waarin de dikke modder alles kapotschuurt en wegvreet.
Ze hebben de onderkant gesloopt van een andere landcruiser en die in de Kanarie gelegd en als een soort origami om de buitenkant gevouwen. Binnenkort is hij weer rijklaar.


Tot slot een triest bericht: Diarra, het hoofd van de school en leraar alfabetisering is plotseling overleden. Waarschijnlijk aan een hersenbloeding. Dat hij rust in vrede.